Algemene Leverings voorwaarden


Wie het eerst komt... heeft de best keuze
Door het tijdig plaatsen van uw bestelling voorkomt u dat de artikelen van uw keuze al uitverkocht zijn. Tijdig bestellen geeft u de zekerheid van de beste keuze.
Vroege levering = zekere levering
Houdt u er rekening mee dat er door weers- verkeers- en andere omstandigheden onvoorziene vertraging in de uitlevering kan ontstaan. Laat daarom uw pakketten altijd een ruime periode vóór de dag van uitreiking afleveren. U kunt hiermee teleurstellingen voorkomen. TIP: Rekening houdend met de kerstvakantie worden de pakketten steeds vaker rond 5 december uitgereikt.
Uiterste besteldata (uitsluitend voor de kerstpakketten)
- Vóór levering voor 5 december 2012 is de laatste besteldatum 9 november 2012*
- Vóór levering voor 14 december 2012 is de laatste besteldatum 16 november 2012*
*Acceptatie bestellingen uitsluitend na ontvangst van de voor akkoord getekende orderbevestiging!
Eigen samenstelling
In overleg is vanaf 60 stuks levering van 'eigen keuze' pakketten mogelijk. De laatste besteldag hiervoor is uiterlijk 9 november 2012. Offerte op aanvraag.
Bezorging
Vermelde pakketprijzen zijn exclusief bezorgkosten. Deze worden op basis van ordergrootte, afleversituatie, bijzondere wensen e.d. in overleg vastgesteld.
Transport- en afleverservice
Door uw medewerking wordt tijdige bezorging verzekerd. Laat ons weten of bijv. aflevering buiten de openingstijden van uw afleveradres mogelijk is. Of en wanneer uw afleveradres met grote vrachtauto's te bereiken is etc.
Wij zijn graag tijdig geïnformeerd over omstandigheden welke vooraf bij de chauffeur bekend dienen te zijn. Aflevering kan uitsluitend plaatsvinden bij het opgegeven adres.
Wijzigingen in het afleveradres, afstapelen, intern transport/trap/lift etc. zijn vooraf altijd bespreekbaar. Kosten door afwijkingen van de gemaakte afspraken kunnen worden doorbelast.
Individuele verzending
U kunt pakketten rechtstreeks bij uw relaties of personeel laten bezorgen. Dat kan het beste door de (contract) vervoerder van uw eigen keuze.
Desgewenst kunnen wij hierin bemiddelen en tegen servicekosten voor adressering en tijdige aflevering bij uw eigen vervoerder zorgdragen.
Pallethandeling
Aflevering is standaard op euroformaat éénmalige houten pallets. Wij berekenen hiervoor geen statiegeld. Graag ontvangen wij daarom bij aflevering (wissel) pallets retour.
Voorbehoud
Prijzen op deze website zijn inclusief verpakkingsbelasting, exclusief btw en onder voorbehoud van typefouten en eventuele toeslagen als gevolg van overheidsbesluiten, milieukosten en anderszins.
Wijzigingen in prijs of samenstelling als gevolg van bijv. tegenvallende oogst- en/ of vangstresultaten zijn voorbehouden. Wij behouden ons het recht voor om in die gevallen de artikelen door gelijkwaardige te vervangen.
Betaling
Leveranties geschieden, tenzij anders met u overeengekomen, uitsluitend tegen betaling uiterlijk op de laatste dag vóór de dag van aflevering. Na ontvangst van uw opdracht ontvangt u daarom zo spoedig mogelijk onze opdrachtbevestiging en factuur. U bent dan in de gelegenheid dit tijdig in uw financiële administratie te verwerken. Stagnatie in betaling en daardoor te late aflevering van uw opdrachten kan zo worden voorkomen.
Leveringsvoorwaarden
Daar waar bovenstaande voorwaarden niet in voorzien, zijn op alle leveranties onze gebruikelijke Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Goederen blijven ons eigendom totdat deze volledig door opdrachtgever zijn betaald.
Net Meer - Hoofdweg 746 - 2132 BW Hoofddorp - (T)023-5553390 - (F)0235554442 - info[at]netmeer.nl

Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van NET MEER worden gebruikt door derden.
De prijzen op deze website zijn onder voorbehoud en exclusief BTW.